II LO w Krasnymstawie kręci film!

8. letni projekt „Kręćmy film!” w II LO w Krasnymstawie

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, zrealizował w dn. 8–12 lipca 2018 r. letni projekt „Kręćmy film!”. Ósma edycja została zorganizowana w ramach zadania „Edukacja filmowa Iluzjon” finansowanego przez Powiat Krasnostawski i Urząd Miasta Krasnystaw oraz w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wsparcia rzeczowego udzieliła także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie.

Koordynatorem projektu „Kręćmy film!” była Ewa Magdziarz - opiekun MDKF-u i lokalny lider Filmoteki Szkolnej. Opiekun artystyczny projektu aktor Grzegorz Emanuel, chociaż nieobecny w czasie nagrań filmu, to ściśle współpracował z koordynatorem i uczniami, służąc radą i pomocą. Projekt, w którym wzięło udział ok. 20 uczestników, mógł być zrealizowany dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Anna Antyga - dyrektor II LO w Krasnymstawie – udzieliła wszechstronnego wsparcia i udostępniła pomieszczenia szkoły. Zdjęcia były realizowane w prywatnym domu dzięki zgodzie właścicieli p. Joanny i p. Mirosława Ejsmontów. Podziękowania należą się także p. Bożenie Dąbrowskiej dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie, p. Piotrowi Galińskiemu, Kindze Żelisko oraz rodzicom, bliskim i znajomym zaangażowanym w realizację kolejnego filmu. W projekcie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zamościu, ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie, z II LO w Krasnymstawie i z I LO w Lublinie oraz studenci z Lublina i Krakowa.

W czasie projektu kręcony był krótkometrażowy film „Urodziny” wg scenariusza opracowanego przez Ilonę Kalamon i Zofię Kędrę pod opieką Grzegorza Emanuela. W filmie trudne relacje w rodzinie ukazane są z perspektywy dziecka. W rolę Klary wcieliła się Zosia Zielińska – uczennica Szkoły Podstawowej w Zamościu, jej matkę zagrała Julia Gleń – studentka z Krakowa. Operatorem był Karol Sawczuk – absolwent II LO, który w projekcie wziął udział po raz siódmy. Członkowie zespołu filmowego to także Bartłomiej Magdziarz, Ilona Kalamon, Katarzyna Kurek, Julia Urbańska, Weronika Gumieniak, Karolina Szydłowska, Aleksandra Węcławek, Zuzanna Pitucha, Paweł Kurek, Agata Drozd, Andrzej Szałaj, Marcin Rudzki, Filip Rybczyński, Mateusz Liśkiewicz, Paweł Goncikowski. Opiekunami w trakcie realizacji zdjęć byli p. Ewa Magdziarz i p. Piotr Zieliński – nauczyciele z II LO w Krasnymstawie. Film okazał się dużym wyzwaniem, ponieważ uczestnicy projektu pracowali na planie bez opiekuna artystycznego Grzegorza Emanuela. Było to niezwykłe wyzwanie, o czym świadczą słowa Grzegorza Emanuela zamieszczone liście skierowanym do uczestników projektu: „Zadanie jest w pełni w Waszym zasięgu. Wierzę, że z tego może powstać dobra etiuda filmowa”. Wskazówki dotyczące pracy na planie filmowym pozwoliły na realizację zdjęć w zaplanowanym czasie.  W czasie trzech dni nakręcono 8 scen - 8 stron scenariusza! W rozmowach uczestnicy projektu podkreślali, że wiele nauczyli się przez te kilka dni, deklarowali także chęć udziału w kolejnej edycji projektu.

Ósma edycja „Kręćmy film!” zakończy się dopiero wiosną 2019 roku. W czasie 3. Festiwalu „Kręćmy film!” organizowanego przez II LO będzie można obejrzeć efekty wakacyjnej pracy, czyli premierowy pokaz filmu „Urodziny”.

Tekst i zdjęcie: Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

lider Filmoteki Szkolnej

Kalendarz

Galeria