ASF- Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje , że w dniu 27 sierpnia 2018 roku została opublikowana nowa DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI ( UE ) 2018 / 1205 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Wprowadzono nowy podział powiatu krasnostawskiego na obszar ochronny , objęty ograniczeniami i zagrożony.
Kalendarz

Galeria