Informacja

W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krasnegostawu powierzyła stanowiska dyrektorom szkół miejskich na 5-letnią kadencję.

Od 1 września 2018 r. funkcje dyrektorów będą pełnić: Pani Marzena Morylowska w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, Pani Alicja Kasprzak –Żeżuła w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II oraz Pani Sylwia Młynarczyk – Rysak w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich.
Kalendarz

Galeria