Zgłoś propozycje zadań do BO!

Szanowni Państwo 21 sierpnia mija termin składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na 2019 r. Zatem nie zostało już wiele czasu na opracowanie wniosku.

W związku z tym przypominamy, że zgłaszane mogą być inicjatywy o kwocie nieprzekraczającej 153 000 zł, a każda inicjatywa musi być zadaniem własnym Miasta, mieścić się w jego granicach administracyjnych oraz musi być zlokalizowana na gruntach będących własnością Miasta Krasnystaw albo Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Krasnystaw). Wszystkie zaproponowane zadania muszą być możliwe do zrealizowania, w tym zakończenia w roku budżetowym 2019.

Kalendarz

Galeria