Informacja - LGD "Krasnystaw Plus"

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kalendarz

Galeria