Zaproszenie - XXXVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 lipca 2018 r.

WA. 0002.XXXVIII.2018


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/274/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw przy ul. Kłosowskiego od km 65 + 700 do km 66 +575”;

d)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/273/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

e)      wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw w charakterze partnera do realizacji projektu „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  2014-2020.


 1. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 2. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/     Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria