Sprostowanie

Informujemy, że w artykule dotyczącym sesji Rady Miasta Krasnystaw, zamieszczonym na stronie internetowej www.krasnystaw.pl niefortunnie sformułowano treść zapytania dotyczącego wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

W związku z powyższym zamieszczamy pełną treść interpelacji Marcina Wilkołazkiego - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw.

„Z corocznie przedstawianych nam informacji na temat zamierzeń organizacyjnych miejskich szkół wiemy, że w naszych szkołach nauczyciele prowadzą wiele kółek rozwijających zainteresowania uczniów oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Jednocześnie wiemy, że od 1 września 2016 roku zostały zlikwidowane, tzw.: godziny karciane, a za prowadzenie wszystkich zajęć pozalekcyjnych nauczyciele powinni być wynagradzani. Pani Minister Edukacji Narodowej przy każdej okazji wyraźnie podkreśla, że jeśli organ prowadzący lub dyrektor szkoły wywiera presję na nauczycielach, aby prowadzili zajęcia dodatkowe bez otrzymywania za to dodatkowego wynagrodzenia, należy zgłaszać ten fakt do kuratorium lub Państwowej Inspekcji Pracy, jako nadużycie, ponieważ jest to niezgodne z prawem. W związku z tym proszę o informację, czy zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze itd.) prowadzone w miejskich szkołach podstawowych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 były zgodnie z obowiązującymi od września 2016 r. przepisami dodatkowo płatne dla nauczycieli? I czy płatne będą zajęcia pozalekcyjne planowane na rok szkolny 2018/2019?.
Kalendarz

Galeria