Inauguracja IV Senioriady

Dnia 22 czerwca 2018 r. w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie inaugurujące IV Krasnostawską Senioriadę połączone z zakończeniem Roku Akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym elementem wydarzenia był Przegląd Twórczości Artystycznej krasnostawskich seniorów.

Oficjalną część rozpoczęła pani Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów, witając gości oraz nakreślając krótko program spotkania. Następnie Małgorzata Antoniak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej opowiedziała o tegorocznych wydarzeniach i dokonaniach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podziękowała również za kolejny rok pracy i działań seniorów. Głos zabrali również Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Krzysztof Gałan - Sekretarz Miasta Krasnystaw, który podkreślił jak ważną rolę pełni środowisko seniorów w naszym mieście.

W kolejnej odsłonie nastąpił przegląd zespołów wokalnych z krasnostawskich organizacji senioralnych. Galę poprowadziła pani Krystyna Kobylańska, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jako pierwszy wystąpił zespół śpiewaczy „Biesiada” z Klubu Seniora, działającego przy Krasnostawskim Domu Kultury. Grupa prowadzona przez młodego i zdolnego Radosława Sieńca zaśpiewała kilka utworów ze swego biesiadnego repertuaru. Następnie wystąpiły „Jesienne Promyki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Zespół, którego instruktorem muzycznym jest Ryszard Król, reprezentuje placówkę podczas różnych przeglądów, konkursów i festiwali muzycznych. Na zakończenie swój wokalny i kabaretowy kunszt pokazał zespół muzyczno – teatralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który swoimi występami uświetnia lokalne uroczystości.

Finalnie Przewodnicząca Rady Seniorów wraz z Sekretarzem Miasta wręczyli podziękowania występującym oraz życzyli wszystkim udanych wakacji.

Warto dodać, że tego dnia w hallu oraz galerii wystawienniczej Krasnostawskiego Domu Kultury można było podziwiać obrazy, oraz rękodzieło autorstwa naszych seniorów.

Tekst: Milena Dutkowska

Kalendarz

Galeria