Relacja z I Sesji II kadencji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Dnia 25 maja 2018 r. odbyła się I Sesja II kadencji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Podczas obrad obecni byli przedstawiciele Władz Miasta: Burmistrz Krasnegostawu – Hanna Mazurkiewicz, Sekretarz Krasnegostawu - Krzysztof Gałan oraz Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka a także Radni Rady Seniorów. Po tradycyjnym przyjęciu porządku obrad i protokołu poprzedniej sesji przemówienie wygłosiła Burmistrz Krasnegostawu – Hanna Mazurkiewicz. Podziękowała Seniorom za pełne zaangażowania działania na rzecz Miasta i środowisk senioralnych podczas trwania I Kadencji Rady Seniorów oraz powitała nowych Radnych.

W kolejnej części Sesji oficjalnie powołano nowy skład II Kadencji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Burmistrz wręczyła nowym Radnym oficjalne zaświadczenia o członkostwie w Radzie Seniorów. Następnie głosowano na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza kolejnej Kadencji. W tym celu powołano nowy skład Komisji Skrutacyjnej. Po podliczeniu głosów urząd Przewodniczącej ponownie objęła Pani Urszula Hus, będąca członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wiceprzewodniczącym został Pan Jan Pawelec, reprezentujący Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie. Funkcję Sekretarza natomiast będzie pełnić Pani Teresa Szymańska, przedstawicielka seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

W ostatnim punkcie obrad Przewodnicząca Rady Seniorów przedstawiła informacje o planowanym przebiegu IV Senioriady. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie inauguracyjne w Krasnostawskim Domu Kultury, następnie zawody strzeleckie w Borowicy a później zawody pływackie na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypominamy, że udział w wydarzeniach mogą brać wszyscy seniorzy z naszego miasta.

Tekst i zdjęcia: Milena Dutkowska
Kalendarz

Galeria