Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji

W dniu 22 maja 2018 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw zwołano posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji. Obrady prowadził Krzysztof Gałan Przewodniczący MRDPP. Główną kwestią podniesioną na spotkaniu było zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadania publicznego Miasta w 2017 r. Rada przyjęła sprawozdania jednogłośnie.

Następnie rozmawiano o Budżecie Obywatelskim oraz Budżecie Dzieci i Młodzieży. Obrady zakończyły się dyskusją na temat uczestnictwa organizacji pozarządowych w imprezach miejskich tj: Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Chmielaki Krasnostawskie.

 
Kalendarz

Galeria