FESTYN ,,DOBRE BO NASZE” - 17 czerwca

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS w partnerstwie z Gminą Fajsławice, Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice

ZAPRASZA NA FESTYN ,,DOBRE BO NASZE”

w ramach operacji pt. ,,Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data: 17 czerwca 2018 r, godz. 14.00-21.00

Miejsce: Fajsławice 107, boisko sportowe przy Urzędzie Gminy w Fajsławicach

Festyn kierujemy do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych Powiatu Krasnostawskiego celem aktywizacji i współpracy w zakresie rozwoju regionu, tworzenia wspólnych struktur przetwórczo – handlowych oraz utrwalania świadomości jak ważnym narzędziem dla społeczności jest produkt lokalny i dziedzictwo kulturowe.

W trakcie festynu odbędzie się konkurs kulinarny ,,Dobre Bo Nasze” oraz Turniej Gmin Powiatu Krasnostawskiego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami konkursów: kulinarnego oraz Turnieju Gmin.

Rozpropagowanie informacji o zgłoszeniach wśród mieszkańców gmin, samorządów, KGW, GOK, instytucji pozarządowych, sołectw – celem wytypowania uczestników oraz reprezentacji drużyn konkursowych z poszczególnych Gmin Powiatu Krasnostawskiego.

Regulaminy oraz formularze rekrutacyjne przekazujemy w załącznikach celem zapoznania mieszkańców gmin oraz ich zwrotnego przesłania do biura LGD Krasnystaw Plus ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie do dnia 7 czerwca 2018 r.


UWAGA: OSTATECZNA LISTA UCZESTNIKÓW /REPREZENTACJI – DRUŻYN POSZCZEGÓLNYCH GMIN/ W TURNIEJU GMIN POWINNA BYĆ ZWERYFIKOWANA I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ URZĄD KAŻDEJ GMINY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

Poniżej przedstawiamy ramowy program festynu ,,Dobre Bo Nasze” z harmonogramem rozgrywek w Turnieju Gmin Powiatu Krasnostawskiego w dniu 17.06.2018r.

Miejsce - Płyta boiska stadionu sportowego przy urzędzie Gminy w Fajsławicach.


Program Festynu ,,Dobre bo nasze”

14.00 Rozpoczęcie Festynu „Dobre bo nasze”

Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości

Prezentacja drużyn do turnieju sportowego

Prezentacja drużyn kulinarnych


14.30 Występ Kapeli (scena główna)

14:30 – Przysiady parami z piłką  ( płyta boiska)  /1/

- Bieg z taczką w płetwie.  /2/

- Bieg slalomowy z kapustą na szpadlu.  /3/

15:30 – Występ Kapeli (scena główna)

16.00 -  Skok w dal  (drużynowy) ( płyta boiska)  /4/

- Bieg w zszytych workach.  /5/

17.00 –  Pokaz Kulinarny (scena główna)

17.30 –  przeciąganie liny ( płyta boiska)  /6/

- Rzut gumo filcami – sztafeta.  /7/

18.30 Picie smacznego napoju przez wężyk (scena główna)  /8/

19.00 Piosenka o Gminie (scena główna)  /9/

20.00 Występy Kapel (scena główna)

21.00 Rozstrzygnięcie konkursów (scena główna)

Informacja i załączniki: Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS


Regulamin KONKURSU KULINARNEGO KSOW

Regulamin TURNIEJ GMIN KSOW

ZAŁ. 1 FORMULARZ ZGŁOSZ.KONKURS KULINARNY

ZAŁ. NR 3 FORMULARZ ZGŁOSZ. TURNIEJ GMIN KSOW

ZAPROSZENIE NA  FESTYN DOBRE BO NASZE KSOW
Kalendarz

Galeria