XI Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się XI Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Obrady były tym razem wyjątkowe, ponieważ stanowiły podsumowanie i zwieńczenie ostatnich czterech lat działań radnych.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i kilku słowach wstępu Przewodniczącej Rady Seniorów – Urszuli Hus, nastąpiło tradycyjne przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji oraz zapytań.

Jako pierwsza głos zabrała Marianna Jabłońska, która interpelowała o stworzenie przejścia dla pieszych przy ulicy Lwowskiej oraz dopytywała o miejsce, w którym staną rzeźby miejskie po rewitalizacji. Następnie Anna Listowska, w imieniu mieszkańców Krasnegostawu, podziękowała za ustawienie ławek na terenie miasta oraz wyraziła prośbę o jeszcze większą ich liczbę.

Dwie interpelacje zgłosiła także Przewodnicząca Rady Seniorów – Urszula Hus. Pierwsza dotyczyła możliwości realizacji drogi z ogródków działkowych wzdłuż ulicy Grobli do obwodnicy. Drugą kwestią było uruchomienie sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Krasnystaw. Później zapytanie złożył Ludwik Kafarski - Wiceprzewodniczący Rady Seniorów, który prosił o przedstawienie szczegółów w sprawie możliwego remontu ulicy Granicznej.

Podczas obrad obecni byli przedstawiciele Władz Miasta: Burmistrz Krasnegostawu – Hanna Mazurkiewicz, Sekretarz Krasnegostawu - Krzysztof Gałan oraz Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka, radni Rady Miasta Krasnystaw: Ewa Kwiecień i Stanisław Dębski a także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariusz Antoniak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Małgorzata Antoniak, Reprezentant Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej i Krasnostawskiego Domu Kultury – Ryszard Maleszyk oraz Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej – Agnieszka Radczuk. Na ostatnią sesję przybył także Piotr Matej – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie, który odpowiedział na pytania seniorów dotyczące możliwości wykorzystania budynku po dawnym Oddziale Pulmonologicznym.

W kolejnej części Sesji Przewodnicząca Rady Seniorów dokonała podsumowania pracy I kadencji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za okres 2014-2018. Na koniec swojego wystąpienia podziękowała wszystkim radnym oraz kolegom z organizacji senioralnych za zaangażowanie w pracę na rzecz osób starszych. Kilka słów podziękowania skierowała także do władz samorządowych, które współpracowały z Radą Seniorów m.in. poprzez współfinansowanie organizacji Senioriady.

Następnie głos zabrali radni, którzy kolejno złożyli podziękowania za cztery lata owocnego działania, poświęcony czas oraz rzetelne wypełnianie obowiązków przez Przewodniczącą RSMK.

Kolejnym punktem obrad były przemówienia Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw oraz Burmistrza Krasnegostawu, którzy skierowali słowa uznania dla Seniorów, dziękując im za aktywną działalność na rzecz Miasta i środowisk senioralnych.

Przewodnicząca Rady Seniorów przedstawiła również informacje o planowanym przebiegu IV Senioriady. W programie przewidziano m.in. zawody pływackie, zawody strzeleckie, marsz Nordic Walking, spotkanie ze specjalistami (diabetolog, okulista, ortopeda), czytanie bajek dzieciom w przedszkolach i szpitalu, a także prelekcje na temat judaizmu, prawosławia oraz chrześcijaństwa.  

W ostatniej części obrad Burmistrz Krasnegostawu udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Następnie wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyła wszystkim radnym uroczyste podziękowania za czteroletnią działalność w Radzie Seniorów Miasta Krasnystaw oraz drobne upominki.

Jeszcze raz dziękujemy Seniorom za zaangażowanie w sprawy miasta oraz tak ważne dla wszystkich inicjatywy, które podejmowali w czasie ostatnich czterech lat.

Przypominamy, że w latach 2014-2018 Rada Seniorów Miasta Krasnystaw obradowała w następującym składzie:

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Krasnymstawie:

Jan Pawelec

Jan Kalinowski

2. Laureaci wyróżnienia „Złote Karpie”:

Władysław Federowicz/Jerzy Żuk

Ludwik Kafarski

3. Klub Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury:

Bolesław Kwiatosz

Alina Banach

4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

Anna Listowska

Teresa Szymańska/Maria Sochaczewska

5.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Rejonowego:

Ryszard Szady

Eugeniusz Dunia

6.  Klub Twórców Ludowych przy Krasnostawskim Domu Kultury:

Edward Pikuła

7.  Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie:

Zofia Gregorowicz – Myka

Urszula Hus

8. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów:

Marianna Jabłońska

Gabriela Łukaszczyk 


Tekst: Milena Dutkowska
 

Kalendarz

Galeria