Trwa nabór kandydatur do plebiscytu sportowego powiatu krasnostawskiego

Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec oraz Starosta Krasnostawski Janusz Szpak zachęcają kluby sportowe z terenu powiatu krasnostawskiego do zgłaszania kandydatur sportowców, którzy w 2011 roku osiągnęli najlepsze wyniki.


Plebiscyt zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

 

- Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2011

- Drużyna Roku 2011

- Sportowiec Roku 2011

- Trener Roku 2011

- Sportowiec Specjalny Roku 2011.

Zgłoszenia, do 28 grudnia 2011 r., przyjmuje Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.


Regulamin plebiscytu sportowego powiatu krasnostawskiego 2011:

I Założenia ogólne

1. Organizatorem plebiscytu jest Grupa Wydawnicza Słowo, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie, ulica Pruszkowska 24, wydawca Super Tygodnia w Krasnymstawie

2. Współorganizatorami plebiscytu są: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw

3. Plebiscyt ma służyć promocji sportowców, także niepełnosprawnych, i trenerów oraz ich osiągnięć.

4. Plebiscyt rozpocznie się 2 stycznia 2012 r., a zakończenie planowane jest na 23 lutego 2012 r.

II Kategorie

1. Plebiscyt składa się z następujących kategorii:

- Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2011 – laureatów, od jednego do trzech wybiorą czytelnicy Super Tygodnia w Krasnymstawie

-  Drużyna Roku 2011 – zwycięską drużynę wybiorą czytelnicy Super Tygodnia w Krasnymstawie

- Sportowiec Roku 2011 – 10 laureatów wybierze kapituła spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne kluby

- Trener Roku 2011 – kapituła wybierze jednego lub dwóch laureatów

- Sportowiec Specjalny Roku 2011 – kapituła wybierze pięciu laureatów spośród zgłoszonych niepełnosprawnych sportowców

III Kapituła

1. Organizator powoła kapitułę, która nadzoruje przebieg plebiscytu i zatwierdza wyniki.

2. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele redakcji, starostwa powiatowego oraz urzędu miasta.

3. Kapituła rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, które należy składać na piśmie, a jej decyzja jest niepodważalna.

IV Uczestnicy

1. Kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w 2011 roku typują kluby, które reprezentują.

2. Każdy klub może wytypować maksymalnie 10 najlepszych sportowców i trzech trenerów.

3. Do zgłoszenia kandydata musi być dołączony krótki opis osiągnięć w 2011 roku oraz zdjęcie.

4. Kluby muszą zgłosić kandydatów do 28 grudnia 2011 roku.

V Głosowanie czytelników

1. Czytelnicy wybierają laureatów w kategorii: Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2011 i Drużyna Roku 2011.

2. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach z gazety lub SMS-ami

3. Głos oddany na kuponie liczy się podwójnie.

4. Głosowanie czytelników rozpoczyna się 2 stycznia 2012 r. i kończy 10 lutego 2012 r.

5. W każdym tygodniu podany zostanie aktualny ranking kandydatów, na których głosują czytelnicy.

6. Każdy czytelnik może dostarczyć dowolną liczbę głosów.

VI Nagrody

1. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i puchary lub trofea ufundowane przez organizatora oraz współorganizatorów i sponsorów.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Organizator nie ponosi kosztów wynikających z przepisów podatkowych za nagrody ufundowane przez sponsorów i współorganizatorów.
Kalendarz

Galeria