Wybory do Rady Seniorów!

W kwietniu bieżącego roku kończy się pierwsza kadencja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Cztery lata funkcjonowania Rady pokazały, że ciało to jest naszemu Miastu bardzo potrzebne. Radni – Seniorzy zgłaszali wiele interpelacji, przedstawiali szereg pomysłów na rozwój Krasnegostawu, a przede wszystkim aktywnie uczestniczyli w organizacji wielu imprez i wydarzeń. Bogactwo ich pracy i zaangażowania pokazują, że należy kontynuować tą wspaniałą inicjatywę w kolejnych latach.

W związku z powyższym 6 kwietnia 2018 r. Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu podpisała zarządzenie Nr 56/2018 dotyczące ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Zgodnie z tym dokumentem w terminie do 23 kwietnia br. należy zgłosić do Urzędu Miasta Krasnystaw kandydatury do Rady. Mogą to zrobić organizacje zrzeszające osoby starsze lub podmioty działające na ich rzecz. Osoba zainteresowana może również zgłosić się sama. Jednak w tym przypadku poza oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie potrzebna jest dodatkowo lista poparcia co najmniej 30 osób starszych.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 17 osób w dniu 30 kwietnia 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza przeprowadzi głosowanie. Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi do 4 maja 2018 r.

Wszystkie informacje i niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdują się na stronie www.krasnystaw.pl w zakładce „WYBORY DO RADY SENIORÓW”.
Kalendarz

Galeria