Nowy Zastępca Burmistrza Krasnegostawu

Z powodu powierzenia Wojciechowi Kowalczykowi funkcji Wójta Gminy Krasnystaw  Pani Burmistrz Hanna Mazurkiewicz zdecydowała o powołaniu nowego Zastępcy Burmistrza. Został nim Pan Edward Kawęcki, który zacznie pełnić obowiązki z dniem 9 kwietnia 2018 r.

Edward Kawęcki ma bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach oświatowo-wychowawczych. Od wielu lat współpracuje również z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Miastem Krasnystaw.

Urodził się w 1946 roku w Krasnymstawie. Jest Absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studiów Podyplomowych z Organizacji Zarządzania Oświatą oraz Studiów Podyplomowych w zakresie chemii na UMCS w Lublinie.

W latach 1971-1972 był pracownikiem Zakładów Ceramicznych w Krasnymstawie, a później przez kolejne osiemnaście lat nauczycielem fizyki i chemii w Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie. Dodatkowo pełnił funkcję doradcy metodycznego w zakresie nauczania chemii w ówczesnym województwie chełmskim. Od lipca 1990 r. pełnił obowiązki kierownika Delegatury KO w Kuratorium Oświaty w Chełmie.

Edward Kawęcki był pomysłodawcą utworzenia II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie, gdzie w latach 1993-2011 piastował stanowisko dyrektora.

Od czwartej kadencji (2002 r.) do chwili obecnej jest radnym Rady Miasta Krasnystaw, której przewodniczył w latach 2010-2017.

Prywatnie żonaty od 1971 roku. Wspólnie z żoną Ireną wychowali sześcioro dzieci: trzech synów i trzy córki.
Kalendarz

Galeria