IX wojewódzkie Spotkania Taneczne „Marce Dance”

IX wojewódzkie Spotkania Taneczne „Marce Dance” już za nami. Finał konkursu odbył się 24 marca w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Wydarzenie zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury pod Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Honorowymi Patronatami Starosty Krasnostawskiego i Burmistrz Krasnegostawu.

Uczestników oceniała komisja w składzie: Milena Domino, Tadeusz Luterek, Anna Żak. Jury przyznało zespołom nagrody oraz pamiątkowe statuetki. Spotkania Taneczne uroczyście otworzyli Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski oraz Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, którzy wsparli organizację wydarzenia.

W tegorocznym ogólnopolskim spotkaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych wzięło udział 61 grup z terenu Lubelszczyzny. Mimo wojewódzkiego wymiaru konkursu na scenie wystąpiły również zespoły z Siedlec oraz Ukrainy. Grupy reprezentowały dwie kategorie taneczne taniec współczesny i show dance. Startowały w trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, od 12 do 15 lat oraz powyżej 16 lat.

Nagrody główne - Grand Prix zdobyły zespoły:

- „Arabeska” z MDK „Pod Akacją” w Lublinie (taniec współczesny)

- „Keep It Up” Estrada Dziecięca w Chełmie (show dance)

Laureatami konkursu ogłoszono zespoły:

- „Arabeska Classic” MDK „Pod Akacją” w Lublinie (taniec współczesny)

-„Arabeska Mini” z MDK „Pod Akacją” w Lublinie (taniec współczesny)

- „Allegretto” Estrada Dziecięca w Chełmie (taniec współczesny)

- „New  Wave Two Kids” z Tomaszowskiego Domu Kultury (show dance)

- „Cheers” Centrum Kultury w Łęcznej (show dance)

- „Movers Union” Gminny Dom Kultury w Cycowie (show dance)

Wyróżnienia otrzymały zespoły:

- „Black Souls" Krasnostawski Dom Kultury (taniec współczesny)

- Zespół tańca jazzowego mini formacja „Baloo” MDK Chełm (taniec współczesny)

- „Zygzaki II” MDK Krasnystaw (taniec współczesny)

- "Boom Wine Crew" - Bychawskie Centrum Kultury (show dance)

- Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis I” MDK Zamość (show dance)

- „Bez Nazwy” Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie (show dance)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich instruktorom, którzy włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie zaawansowanych układów tanecznych. Wierzymy, że osiągnięcia w IX wojewódzkich Spotkaniach Tanecznych „Marce Dance” otworzą im drogę do sukcesów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Kalendarz

Galeria