624. Urodziny Miasta Krasnystaw

W dniu 4 marca 2018 r. w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury miała miejsce Gala z okazji 624. Urodzin Miasta Krasnystaw. Wydarzenie połączono z Dniem Patronki Miasta - Św. Agaty oraz wręczeniem Honorowego Wyróżnienia pn. „Złote Karpie”. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji mieszkańców, odprawiona w kościele pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Uczestnicy liturgii zapalili pod ołtarzem znicze dla uczczenia pamięci zmarłych laureatów „Złotych Karpi”.

Oficjalna część spotkania rozpoczęła się tradycyjnie wniesieniem sztandaru Rady Miasta Krasnystaw. Później zgromadzeni wysłuchali hejnału Miasta w wykonaniu Radosława Drzazgi, po którym Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta powitał zaproszonych gości i otworzył uroczystą sesję.

Następnie Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu wprowadziła wszystkich w klimat uroczystości. W wystąpieniu mówiła między innymi o laureatach Honorowego Wyróżnienia pn. „Złote Karpie”, którzy od nas odeszli. Przypomnijmy, że znaleźli się wśród nich: Jan Ćwirta, Wanda Gałan, Czesław Typiak, Scholastyka Pawlak-Trochim, Jadwiga Ściepko, Janusz Korczyński, S. Lidia Genowefa Kosmowska, Maurycy Bobel oraz Henryk Petla.

Później ks. Dziekan Henryk Kapica — Proboszcz Parafii pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie przedstawił prelekcję na temat Świętej Agaty. Przybliżył obecnym dzieje i główne symbole patronki Krasnegostawu.

W bieżącym roku do nagrody nominowano lek. med. Katarzynę Piłat oraz dr. nauk med. Wiesława Krajewskiego. Decyzją Kapituły Honorowego Wyróżnienia pn. "Złote Karpie" laureatem XXI Edycji został Wiesław Krajewski. Nobilitowanych nagrodzili Hanna Mazurkiewicz wraz z Januszem Rzepką, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły. Wręczyli im statuetki, kwiaty oraz szkatułki z pamiątkowymi pinami.

Na koniec uroczystości Katarzyna Piłat oraz dr Wiesław Krajewski skierowali podziękowania do zgromadzonych gości. Na sali były m.in. osoby, które zainicjowały i wspierały zgłoszenie ich kandydatur. Mieszkańcy Krasnegostawu obdarowali nominowanych kwiatami, składając przy tym życzenia.

W Urodzinach Miasta uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, radni miejscy oraz powiatowi, laureaci poprzednich edycji "Złotych Karpi", a także reprezentanci jednostek organizacyjnych, szkół i firm.

Jeszcze raz gratulujemy dr Wiesławowi Krajewskiemu i przedstawiamy krótką biografię laureata:

Wiesław Krajewski jest znanym w Krasnymstawie lekarzem stomatologiem, doktorem nauk medycznych, absolwentem Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność na rzecz Miasta. Doktor jest autorem wielu prac literackich oraz laureatem nagród przyznawanych zarówno przez środowiska medyczne, jak i instytucje kulturalne. W 1998 roku na Akademii Medycznej w Lublinie obronił rozprawę doktorską "Promocja zdrowia jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej". Jest także autorem książki "Zagadnienia współczesnej profilaktyki stomatologicznej. Higiena jamy ustnej", „książeczki” o charakterze edukacyjno-zdrowotnym "Zagadki o zębach", a w roku 2005 napisał obszerną publikację pt. "Podstawy profilaktyki stomatologicznej. Metodyka i środki" dotyczącą zagadnień higieny jamy ustnej. Artykuły z dziedziny oświaty zdrowotnej i kształcenia higienistek stomatologicznych, napisane przez dr. Krajewskiego, publikowano m.in. w czasopiśmie "Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego".

Był także członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Higienistka Stomatologiczna" od września 1997 r. i oficjalnie od 2010 roku Czasopisma Artystycznego „Nestor”, gdzie społecznie pełni funkcję sekretarza redakcji. Do dziś opublikował w czasopiśmie ponad 25 artykułów. W latach 90. sporadycznie współpracował z „Gazetą Krasnostawską” i „Ziemią Krasnostawską”. W czasopismach tych zamieścił kilkadziesiąt artykułów o różnej tematyce.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji stomatologicznych przeważnie o charakterze popularnonaukowym w różnych czasopismach („Pielęgniarka i Położna”, „Higienistka Stomatologiczna”, „Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego”, „Czasopismo Stomatologiczne”, „Kalendarz Stomatologiczny Med. Tour Press”). Od 2012 roku jest jednym z redaktorów tematycznych czasopisma „Stomatologia Współczesna”. W tym samym roku został członkiem honorowym Ukraińskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Tegoroczny „Złotokarpista” jest laureatem wielu wyróżnień. Podczas obchodów światowego Dnia Chorego, odebrał z rąk ministra zdrowia statuetkę Eskulapa, w kategorii najlepszy lekarz stomatologii województwa lubelskiego plebiscytu „Eskulap 2000”. W roku 1989 otrzymał trzecią nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Stomatologicznej Oświaty Zdrowotnej, przeprowadzonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w 2011 roku, wraz z żoną został uhonorowany wyróżnieniem „Fortitudo et Sapientia” za zorganizowanie i prowadzenie praktyki stomatologicznej łączącej, a także promującej humanizm oraz wysoki standard w dziedzinie usług medycznych. Brał także udział w kursach i szkoleniach (także zagranicznych) z wielu dziedzin stomatologii. Docenieniem zasług dr. Krajewskiego było przyjęcie w roku 1996 do Międzynarodowej Honorowej Organizacji Stomatologów - "Akademia Pierre Faucharda" - Sekcja Polska. Jest także członkiem założycielem Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny oraz od dziewiętnastu lat członkiem założycielem Stowarzyszenia "Polski Klub Stomatologiczny".

W latach 1985-1988 pełnił funkcję nauczyciela zawodu i kierownika Obwodowej Poradni Stomatologicznej w Krasnymstawie oraz kierownika szkolenia profilaktycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Krasnymstawie (od 1985 r. do 1999 r.). Od tego czasu dużą część jego pracy zajmowały sprawy profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Po zlikwidowaniu Studium Medycznego w Krasnymstawie zaczął wykładać na Wydziale Higieny Stomatologicznej oraz Wydziale Asystentek Stomatologicznych Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, gdzie za wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą uhonorowano go tytułem „Zasłużony dla medycznego studium zawodowego w Chełmie”. Tegoroczny nominowany sprawom profilaktyki i oświaty zdrowotnej poświęca się od dawna. Był organizatorem i animatorem stomatologicznej oświaty zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, zorganizował również pierwszą w regionie poradnię profilaktyki stomatologicznej. Dodatkowo przez pięć lat we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną organizował konkursy podsumowujące obchody Tygodnia Higieny Jamy Ustnej dla dzieci ze szkół Krasnegostawu i okolic. Obecnie jest kierownikiem rodzinnej firmy - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „KRADENT”.

Wiesław Krajewski poświęca swój cenny czas również na zajęcia niezwiązane ze stomatologią. Interesują go szczególnie astronomia oraz fotografia. Zdjęcia doktora były prezentowane na wystawach w Krasnostawskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale i instytucjach znajdujących poza Krasnymstawem. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, a od dwóch kadencji jest członkiem Zarządu Głównego PTMA w Krakowie. W roku 2017 została mu nadana Złota Odznaka PTMA. Systematycznie wygłasza prelekcje astronomiczne w Lublinie (UMCS, Liceum im. I. Paderewskiego, muzeum Dworek Wincentego Pola, Zespół Szkół nr 12), na Ogólnopolskich Zlotach Miłośników Astronomii, a także w Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie i in. Prowadzi publiczne pokazy nieba przez teleskop. Jest też autorem kilkunastu artykułów o tematyce astronomicznej m.in. w czasopiśmie „Urania - Postępy Astronomii”. Jest również miłośnikiem języka polskiego i członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Zajmuje się korektą wydawnictw książkowych. Ma ich na swoim koncie kilkanaście.


Autor zdjęć wykonanych w Sali Widowiskowej KDK: Stanisław Kliszcz
Kalendarz

Galeria