II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, 05 marca 2018 r.Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach II SESJI Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r./piątek / o godz. 1200, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w okresie między sesjami.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

5. Złożenie ślubowania przez radnego.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw IV kadencji.

1/ zgłaszanie kandydatów,

2/ przeprowadzenie głosowania,

3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Analiza oferty zajęć kulturalno – edukacyjnych Krasnostawskiego Domu Kultury.

9. Analiza oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji

w Krasnymstawie.

10. Analiza oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

11. Interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miasta

/-/ Natalia Sulkowska
Kalendarz

Galeria