Miasto otrzymało dofinansowanie na utrzymanie Żłobka

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 lutego 2018 r. wręczono 18 promes, potwierdzających przyznanie dofinansowania w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Miasto Krasnystaw otrzymało dotację w kwocie 27 tys. zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania istniejącego żłobka. Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu odebrała stosowny dokument z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza. W oficjalnej uroczystości wzięli również udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Wcześniej w 2017 r. w ramach wyżej wspomnianego programu Miasto Krasnystaw otrzymało dofinansowanie na zadanie „Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc” w kwocie 78 tys. złotych. Dzięki otrzymanej w ubiegłym roku dotacji udało się przystosować żłobek do przyjęcia kolejnych 15 dzieci. Obecnie w placówce dostępnych jest 75 miejsc. Całość inwestycji wyniosła 211 tys. zł, z czego 133 tys. stanowił wkład własny Miasta Krasnystaw.


Kalendarz

Galeria