Złote Gody w Krasnymstawie

Jubileusz 50-lecia małżeństwa odbył się 24 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw. Na ceremonię zgłoszono sześć par, które przeżyły wspólnie już ponad pół wieku. Oficjalną część uroczystości poprowadziła Ewa Gleń - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnymstawie, która przywitała jubilatów oraz towarzyszących im członków rodzin. Następnie kilka ciepłych słów w kierunku zebranych wystosowała Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu. Każdy z jubilatów otrzymał medal za długoletnie pożycie małżeńskie, wręczony w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przez Burmistrza Krasnegostawu w asyście z Krystyną Oleśniewicz -  Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krasnystaw.


Oznaczenia otrzymali:

Maria i Mieczysław Janeczek

Elżbieta i Józef Kruk

Czesława i Mieczysław Malczewscy

Stanisława i Mieczysław Perestaj

Stanisława i Jan Piętal

Lucyna i Edward Pikuła

Na koniec podczas uroczystego poczęstunku przedstawiciele władz miasta,  jubilaci i zaproszeni goście wznieśli wspólnie toast za zdrowie szczęśliwych małżeństw.

Wydarzenie uświetniła swoim występem Krasnostawska Kapela Uroczysko.

Kalendarz

Galeria