"Bezpieczni w służbie i w pracy"

Dnia 20 lutego 2018 roku w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie dotyczące zasad samoobrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organizatorem spotkania był Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Wydarzenie zorganizowano w oparciu o ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej pn.: „Bezpieczni w Służbie i w pracy”. Celem niniejszej działalności jest ukazanie różnych metod i technik radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną awanturniczych petentów, a także uzyskanie wiadomości o tym, jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy oraz jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym.

Z założenia adresatami akcji są pracownicy administracji państwowej, którzy na co dzień narażeni są na kontakt z osobami roszczeniowymi. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele takich instytucji jak: Urząd Miasta Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe, Dom Dziecka, Kuratorium Oświaty czy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.

Szkolenie przeprowadzono na dwóch płaszczyznach - teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną rozpoczęło przemówienie Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie- ppłk Anny Adamskiej. Po kilku słowach wstępu zaprezentowano projekcję slajdów na temat więziennictwa, film o funkcjonowaniu Służby Więziennej. Na koniec zdobytą wiedzę podsumował wykład o trudnym kliencie, który wygłosiła pani psycholog Aresztu Śledczego w Krasnymstawie - Anna Poniedziałek. Część praktyczną przeprowadzili funkcjonariusze specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, prezentujący różne techniki obrony przed konfliktowym klientem, dostosowane do reakcji w wąskich pomieszczeniach, w biurze czy na korytarzu, gdzie potencjalnie może dojść do sytuacji niebezpiecznej.

Podsumowaniem spotkania był wykład na temat wykroczeń, które mogą zostać popełnione przez interesantów, gdzie mówiono m.in. o naruszeniu nietykalności osobistej oraz zaprezentowano postępowanie w przypadku bycia ofiarą takiego zdarzenia.

Tekst i zdjęcia: Milena Dutkowska
Kalendarz

Galeria