Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie w sprawie środków kontroli, w zakresie zdrowia zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. "Przypominamy, że o każdym przypadku znalezienia padłego dzika na terenie miasta należy bezzwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie. Powiatowy lekarz weterynarii każdorazowo pobiera próby do badań i określa dalsze postępowanie z padliną". Pełna treść informacji w artykule.Kalendarz

Galeria