XVIII Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Miasto Krasnystaw”

Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zapraszają do udziału w XVIII Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje Miasto Krasnystaw” pod patronatem Burmistrza Krasnegostawu. Konkurs organizowany jest tradycyjnie z okazji rocznicy nadania prawa miejskiego Miastu Krasnystaw i skierowany do dzieci z krasnostawskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.I. CZĘŚĆ PLASTYCZNA:

REGULAMIN

 1. Część plastyczna jest organizowana przez Krasnostawski Dom Kultury przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie i Urzędu Miasta Krasnystaw.
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu  Krasnegostawu.
 3. Cele konkursu to zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, wyrabiając szczególną wrażliwość na otaczający świat w jakim wyrasta młode pokolenie
 4. Temat tegorocznej edycji plastycznej brzmi: Krasnystaw – tu mieszkam”
 5. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko na formacie A2, A3 lub A4.
 6. Technika: malarstwo, rysunek barwny, grafika, batik, rysunek węglem (nie będą przyjmowane techniki: wyklejane bibułą, watą, zapałkami i plasteliną itp.)
 7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 8. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: imię
  i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (jeśli praca wykonywana jest w szkole).
 9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według następujących kryteriów: walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu, oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody
  i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Krasnostawskim Domu Kultury w dniu
  2 marca 2018 roku o godz. 10.00.

10.  Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych: 4–6 lat (przedszkola), klasy I – III i IV -VI (szkoły podstawowe).

11.  Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora

12.  Prace konkursowe należy złożyć do dnia 22 lutego 2018 roku na adres: Krasnostawski Dom Kultury; ul. Okrzei 10; 22-300 Krasnystaw;

13.  Dodatkowe informacje: tel. 82 576 22 18; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


II. CZĘŚĆ LITERACKA:

REGULAMIN

1. Część literacka jest organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną

w Krasnymstawie przy współpracy Krasnostawskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta

Krasnystaw.

2. Cele konkursu:

a)      rozwijanie aktywności literackiej dzieci i młodzieży

b)      promocja Krasnegostawu w ciekawy i oryginalny literacko sposób

c)      wzmocnienie więzi emocjonalnych młodzieży z miastem

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjów

z terenu Krasnegostawu.

4. Temat prac to opowiadanie na temat: „Krasnystaw – moje miasto, moja mała ojczyzna”. (Opowiadania lub inne wybrane formy literackie powinny bezpośrednio dotyczyć Krasnegostawu i jego mieszkańców w dowolnie wybranym kontekście np.: historycznym, współczesnym lub przyszłym)

5. Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu.

6. Niedopuszczalne jest składanie prac już publikowanych oraz prezentowanych w innych

konkursach.

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

8. Opowiadanie nie powinno przekraczać 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego /czcionka Times New Roman 12/.

9. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

10. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna nagrody
i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Krasnostawskim Domu Kultury w dniu  2 marca 2018 roku, o godz. 10:00

11. Prace powinny być dostarczone w 1 egzemplarzu wydruku komputerowego. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 23 lutego 2018 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie; ul. Okrzei 23; 22-300 Krasnystaw

12. Dodatkowe informacje: tel. 82 576 20 93; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kalendarz

Galeria