Regulamin konkursu plastycznego „Krajobrazy Irlandii”

Fundacja Kultury Irlandzkiej, Krasnostawski Dom Kultury oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie plastycznym „Krajobrazy Irlandii”.


 Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni twórczej

- rozwijanie zdolności manualnych

- poszukiwanie inspiracji artystycznych w przyrodzie

- poznawanie historii i geografii innych krajów i społeczności

Temat:

Prace plastyczne przedstawiające irlandzki krajobraz.


Zasady uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu Miasta Krasnystaw

- technika wykonania: rysunek kredkami, pastelami lub farbami, lub inna techniką tworzącą płaski obraz

- format obrazu A3

- jeden uczestnik może przekazać do konkursu tylko jedną pracę

- każdą pracę należy opisać według wzoru:

Imię i Nazwisko dziecka, wiek

Adres i telefon przedszkola

Imię i Nazwisko opiekuna


Kryterium oceny:

Walory artystyczne, samodzielność wykonania, technika i jakość wykonania, estetyka


Przebieg konkursu:

- termin nadsyłania prac upływa dnia 28.02.2018 roku (środa)

- prace należy dostarczyć (przesłać lub przynieść osobiście) na adres:

Krasnostawski Dom Kultury

Ul. Okrzei 10

22-300 Krasnystaw


Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia. Nauczyciele, pod których kierunkiem prace wykonano, otrzymają podziękowania.

 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Krasnostawskim Domu Kultury. Swoje prace uczestnicy będą mogli odebrać do końca 30.04.2018. Po tym terminie prace przechodzą na własność Krasnostawskiego Domu Kultury. Sponsorem nagród w konkursie jest Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu.


Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz występy artystyczne odbędą się dnia 16.03.2018 roku (piątek),o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Kalendarz

Galeria