Straż Miejska obchodzi jubileusz dwudziestopięciolecia!

Dwudziestopięciolecie straży miejskiej, tak jak i praca strażników, przebiegło zgodnie z ich prośbą po cichu i kameralnie. Mimo że nie zależało im na rozgłosie, postanowiono w ich imieniu podkreślić rangę tego wydarzenia. Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu wraz z Wojciechem Kowalczykiem - Zastępcą Burmistrza uczcili tę nieoficjalną uroczystość odwiedzając strażników w nowej siedzibie, gdzie wręczyli każdemu z nich specjalne podziękowania za 25 lat nieprzerwanej pracy na tych trudnych i odpowiedzialnych stanowiskach.

Gratulacje zostały złożone na ręce komendanta - Jacka Polichy oraz pozostałych pracowników straży: Romualda Brodzika, Dariusza Kamińskiego, Romana Malessy i Bartłomieja Sobusia. Spotkanie zakończyło się rozmową na temat działań realizowanych przez jubilatów w ostatnich latach oraz planach, które zamierzają wdrażać w przyszłości.

Straż Miejska została powołana w Krasnymstawie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 11 stycznia 1993 roku. Od tamtej pory zadania pracowników ewoluowały. Po wielu latach nieprzerwanych działań na rzecz miasta funkcjonariusze wypracowali system współpracy z instytucjami i organizacjami, które owocują dziś dobrymi wynikami.

Już od 25 lat stoją na posterunku ładu społecznego rozwiązując konkretne problemy, które często pomijane są przez inne instytucje. Zajmują się trudnymi zadaniami wymagającymi wytrwałości, zaangażowania i ogromnej wiedzy w nawiązywaniu relacji z ludźmi oraz reakcji na zachowania antyspołeczne. Strażnicy doskonale rozumieją, jak ważna jest ich praca, dlatego wciąż uzupełniają swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia i studia. Dzięki ich zaangażowaniu realizowana jest w pełni założona misja tej jednostki.

Strażnicy miejscy działają zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, placówkami oświatowymi, wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami podległymi. Przez lata wypracowali indywidualne modele współpracy z każdą z tych instytucji. Zajmują się m. in. koordynowaniem programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiem ich bezdomności oraz zawiadamianiem organów ochrony środowiska w każdym przypadku stwierdzenia: niszczenia, zanieczyszczania elementów przyrody, zbiorników wodnych i cieków.

Funkcjonariusze są bardzo często osobami pierwszego kontaktu w sytuacjach odkrycia niebezpiecznych skutków działania sił przyrody, a także znalezienia rannych, agresywnych, czy bezdomnych zwierząt. Wiedzą dokładnie z kim skontaktować się w celu opatrzenia, czy opieki nad konkretnym przypadkiem, a także dokarmiają dzikie okazy, które w czasie mroźnej zimy nie są w stanie znaleźć pożywienia samodzielnie.

Strażnicy angażują się również w wydarzenia lokalne oraz ogólnopolskie mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Współpracują od lat w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" oraz włączają się w sezonowe monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych.

Ważnym aspektem działalności straży jest również dbanie o wygląd terenów miejskich. Koordynują usuwanie wraków aut, organizują akcje oczyszczania miasta, zgłaszają zniszczenia i niebezpieczeństwa występujące na terenie Krasnegostawu oraz sprawdzają realizację zimowych obowiązków przez mieszkańców. Istotnym elementem ich działalności jest też obserwacja czynników zagrożeń ekologicznych. Funkcjonariusze kontrolują na bieżąco poziom wód i monitorują zgłoszenia spalania śmieci.

Straż Miejska ma również reprezentację w Miejskim Zespole Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się tematem przeciwdziałania ewentualnym wydarzeniom kryzysowym. W tym celu współpracują z pozostałymi jednostkami na podstawie porozumień oraz umów. Biorą także udział w ćwiczeniach przygotowujących ich do sytuacji groźnych dla zdrowia i życia mieszkańców oraz udzielają pomocy w zabezpieczaniu wydarzeń organizowanych przez Miasto Krasnystaw.

Jednym z równie ważnych zadań funkcjonariuszy jest też współpraca z instytucjami edukacyjnymi, w ramach której pracownicy oceniają bezpieczeństwo dróg do szkoły, przeprowadzają patrole wagarowiczów oraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie została przeniesiona. Obecnie nowe lokum znajduje się na parterze budynku. Wejście do lokalu możliwe jest od ulicy Matysiaka. Zmiana miejsca nastąpiła głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, dla których wejście po schodach do starej lokalizacji funkcjonariuszy było poważną trudnością. Lokum zostało dostosowane do warunków pracy urzędników. Wewnątrz zorganizowane zostanie wkrótce stanowisko biurowe przeznaczone do monitorowania przestrzeni miejskiej.

Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania wokół rynku. W kilku miejscach samochody niejednokrotnie utrudniały mieszkańcom bezpieczne poruszanie się po chodnikach. Kamery odciążą strażników od ciągłego patrolowania ulic znajdujących się w pobliżu rynku oraz pasażu, dzięki czemu więcej czasu poświęcą na pracę w dalszych rejonach miasta.

Obecnie zakupiono dwie kamery. Pierwsza z nich została umieszczona przy Rynku Miejskim, druga na pasażu obok ulicy Okrzei. Sprzęt nagrywający działa 24h na dobę, a zainstalowany dysk pozwala na przechowywanie materiału przez 30 dni.

Monitoring znajduje się obecnie w fazie testów. Jeśli zaistnieje taka potrzeba zostanie poszerzony o dodatkowe kamery. Obecnie pracownicy analizują ustawienia oraz możliwości sprzętu. Filmy są bardzo dokładne i pozwalają na bardzo duże zbliżenia elementów znajdujących się w zasięgu urządzeń.
Kalendarz

Galeria