Rolnicy składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Każdy producent rolny ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od ceny oleju zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku. Zachęcamy wszystkich uprawiających grunty rolne na terenie Miasta Krasnystaw, którzy chcieliby odzyskać podatek, do składania stosownych wniosków do naszego Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu paliwa. Rolnicy powinni składać dokumenty w dwóch terminach. Pierwszym terminem jest okres od 1 do 28 lutego 2018 roku, w którym należy przedstawić faktury za zużycie oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018.

W późniejszym czasie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. mieszkańcy mogą złożyć wniosek z dołączonymi fakturami VAT za okres od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku. Zaznaczamy, że zwrot jest limitowany. W 2018 roku na 1 ha użytków rolnych przysługuje limit 86 litrów ON, czyli w przeliczeniu 86 zł.

W przypadku złożenia wniosku w I terminie pieniądze wypłacane będą do 30 kwietnia 2018 roku, dla II tury obowiązuje data 31 października 2018 r.
Kalendarz

Galeria