Więźniowie pomogą w sytuacji kryzysu

Sytuacja kryzysowa jest niewydolnością założeń systemowych na danym obszarze, spowodowaną zdarzeniami nieprzewidzianymi. Należą do nich niebezpieczeństwa wywołane siłami natury, czy działalnością człowieka.

W obecnej sytuacji pogodowej niska temperatura oraz obfite opady śniegu mogą znacznie utrudnić życie mieszkańców. Problemy te analizuje co roku Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, który stara się przewidywać niebezpieczeństwa oraz przeciwdziałać skutkom możliwego kryzysu.

W ramach działań zapobiegawczych, w dniu 5 stycznia 2018 roku, Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu zawarła porozumienie z Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, reprezentowanym przez Dyrektora ppłk Annę Adamską, zgodnie z którym placówka zdecydowała się włączyć w działania pomocowe.

Ustalono, że w czasie wystąpienia w mieście sytuacji kryzysowych, do pracy zaangażowani zostaną więźniowie obywający karę w krasnostawskim areszcie. Jest to bardzo potrzebna i ważna inicjatywa, która wpłynie na jakość życia mieszkańców oraz pomoże w reintegracji osadzonych.
Kalendarz

Galeria