Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Informujemy, że pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat, mogą otrzymać od Prezydenta RP medal za długotrwałe pożycie małżeńskie.

Osoby zameldowane na pobyt stały w Mieście Krasnystaw, zainteresowane otrzymaniem powyższego odznaczenia, prosimy o dokonanie zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 82 576-40-88, osobiście, bądź za pośrednictwem osoby z najbliższej rodziny (dzieci, wnuki) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnymstawie, ul. Plac 3 Maja 29 (sala nr II).
Kalendarz

Galeria