XVII Forum Gospodarcze już za nami

Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości - XVII Edycja Forum Gospodarczego odbyła się 15 grudnia 2017 roku, w Sali Bankietowej Stowarzyszenia „Magnum Bonum”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. przy współpracy Urzędu Miasta Krasnystaw i Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

Spotkanie otworzyła Dorota Sawa – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania i Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., która przywitała przybyłych gości. Następnie głos zabrali Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski oraz Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu.

Na XVII Forum Gospodarcze zaproszeni zostali interesujący prelegenci. Jako pierwsza wystąpiła Agnieszka Bojanowska reprezentująca Politechnikę Lubelską, która poprowadziła wykład na temat brandingu i budowania marki. Następnie Monika Bałaga - Rubaj oraz Paweł Kłódka przedstawili aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne mediacji w sprawach gospodarczych.

Na oficjalnej części spotkania wręczono nagrody dla przedsiębiorców. Krasnostawskie Laury Gospodarcze otrzymali: firma SolarCorn reprezentowana przez Pana Tadeusza Solarskiego, Dywan-Mix z Waldemarem Prucnalem na czele oraz Bank Spółdzielczy w Izbicy, w imieniu którego wystąpił Marcin Wojewoda.

Kapituła przyznała także wyróżnienie dla PSS Społem Krasnystaw odebrane przez prezes spółdzielni Marzenę Wieleba. Na Forum przyznano również nagrodę dla Aktywnego Młodego Przedsiębiorcy 2017, którą otrzymała Olga Kowalczyk – właścicielka firmy VINCI, a także tytuł Lidera Powiatu przyznany Wiesławowi Podgórskiemu - Dyrektorowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.


Kalendarz

Galeria