Krasnystaw nagrodzony za rewitalizację dworku

Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu odebrała 5 grudnia I nagrodę w konkursie "Złota Kielnia". Zwyciężyliśmy w kategorii "Rewaloryzacja zabytków".

Władze Miasta uhonorowano statuetką "Złotej Kielni" za zadanie "Rewitalizacja Starościńskiego Zespołu Dworsko-Folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie na ul. Sikorskiego 10 i ul. Konopnickiej 5 i 5A".

Nagroda ta od wielu lat kojarzona jest z profesjonalizmem, a jej otrzymanie stanowi potwierdzenie dobrze wykonanej pracy. Bardzo cieszymy się, że nasz trud został dostrzeżony.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i kapitule konkursowej za docenienie tej bardzo ważnej dla naszego miasta inwestycji.

Konkurs "Złota Kielnia" organizowany jest od 15 lat przez lubelski oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z lubelskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Kalendarz

Galeria