Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dnia 16 listopada 2017 r. uroczyście obchodzono Dzień Seniora. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy i sympatycy DDPS oraz zaproszeni goście.

Wydarzenie uświetnilii swoją obecnością: Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu, Wojciech Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta, Agnieszka Pocińska - Bartnik – Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Urszula Hus – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, Małgorzata Antoniak – Kierownik Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Monika Kowalczyk - Kierownik Centrum Charytatywnego Caritas w Krasnymstawie, Ks. Prałat Piotr Kimak, Ks. Dziekan Henryk Kapica, Ksiądz Kanonik Roman Skowron, Agnieszka Bukowska – Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej, Andrzej Wróbel - Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Chełmie wraz z delegacją seniorów, Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej MOPS: Bożeny Pleszczyńskiej, Grażyny Wyłupek oraz Marty Soczyńskiej.

W części oficjalnej spotkania przedstawiciele władz złożyli przybyłym seniorom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz długich lat życia, zrozumienia i szacunku od najbliższych. Po ciepłych słowach nastąpiło uroczyste wręczenie bukietów kwiatów najbardziej zasłużonym seniorom: Księdzu Piotrowi Kimakowi, Annie Rorat, Halinie Borkowskiej, Janowi Milanowskiemu oraz Urszuli Hus.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne seniorów z Chełma i Krasnegostawu. Następnie zapłonął okolicznościowy tort, który pokroiła Burmistrz Krasnegostawu – Hanna Mazurkiewicz.

Ostatnim punktem uroczystości była zabawa taneczna. Uczestnicy ruszyli do tańca wraz z pierwszymi rytmami muzyki. Wydarzenie było niezwykle udane i zgromadziło grono prawie 80 osób. Wszyscy świętujący dzień seniora z pewnością na długo zapamiętają ten listopadowy wieczór.
Kalendarz

Galeria