Drogi na osiedlu Kompozytorów oficjalnie otwarte

Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz dokonała, w dniu 17 listopada 2017 roku, oficjalnego otwarcia dróg miejskich na osiedlu Kompozytorów w Krasnymstawie. Wydarzenie odbyło się na skrzyżowaniu ulic Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina.

Po przywitaniu przez Panią Burmistrz przybyłych gości, zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk przybliżył zgromadzonym informacje na temat nowopowstałej inwestycji. Głos zabrali również poseł na Sejm RP Teresa Hałas, Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego Agnieszka Skubis-Rafalska, a także przedstawicielka mieszkańców osiedla Jolanta Sawa. Wśród zaproszonych gości byli również obecni Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego Wojciech Hryniewicz, Zastępca Dyrektora ds. technicznych Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Sebastian Łęgowski, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Po wystąpieniach reprezentacji władz oraz mieszkańców ks. dziekan Henryk Kapica - proboszcz Parafii Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, odmówił krótką modlitwę i dokonał poświęcenia dróg. Główną częścią uroczystości było oficjalne otwarcie infrastruktury poprzez symboliczne przecięcie wstęgi.

W ramach projektu „Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie, na os. Kompozytorów powstała kompleksowa infrastruktura drogowa z oświetleniem, kanalizacją deszczową i sanitarną, chodnikami, zjazdami do posesji oraz zielenią miejską.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 455 949,85 zł, w tym 1 438 667 zł stanowiła kwota dotacji celowej z budżetu państwa.
Kalendarz

Galeria