Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji wraz z budową ogrodzenia przy ul. Królowej Jadwigi w KrasnymstawieInformujemy, że projekt Urzędu Miasta pt.: „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji wraz z budową ogrodzenia przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie” otrzymał dofinansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, z uwzględnieniem zasad opracowanych przez Lokalna Grupę Działania „Krasnystaw Plus”.

Projekt powstanie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta w tym osiedla, a także zwiększenie atrakcyjności terenów znajdujących się przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie.

W ramach projektu powstanie nowoczesne miejsce wyposażone w urządzenia zabawkowe i małą architekturę dla dzieci. Wśród nich znajdą się takie elementy jak huśtawka, karuzela, huśtawka wagonowa, mechanizm rowerowy oraz platformy i tablice interaktywne z wbudowanymi grami. Jej koszt oszacowano na 50021 zł, przy czym 31828 zł wyniesie wartość dofinansowania.

Przewidujemy, że efektem projektu będzie zwiększenie stopnia integracji rodzin, szczególnie pochodzących z grup defaworyzowanych społecznie. Mieszkańcy zyskają miejsce, w którym będą mogli spędzać aktywnie czas wolny. Oferta strefy rekreacji na pewno wpłynie też na atrakcyjność turystyczną obszaru.

Kalendarz

Galeria