Wyniki głosowania na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Wyniki głosowania na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 złożono 2455 kart do głosowania. Po weryfikacji okazało się, że oddano 2378 głosów ważnych oraz 77 nieważnych. Największe poparcie uzyskały poniższe zadania, które będą wykonane w przyszłym roku:

  1. Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem – 678 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 60 000 zł;
  2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Jana Czuby - odcinek 160 m – 556 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 178 500 zł;
  3. Budowa ścieżki rowerowej „Błonie” – odcinek od ulicy Bocianiej do ulicy Rybiej – 445 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 178 000 zł;
  4. Utworzenie toalety miejskiej w Krasnymstawie – ulica Okrzei 404 głosy, wysokość przyznanej kwoty to 93 500 zł.
Kalendarz

Galeria