WKU w Chełmie ogłasza nabór na kandydatów środowiska cywilnego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 pażdzienika 2017r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostem Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendandta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r.

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmieul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, pod numerem telefonu 261 161 345 lub 261 161 391oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.plspwl.wp.mil.pl

Kalendarz

Galeria