Krasnystaw coraz więcej inwestuje!

W ogłoszonym przez czasopismo samorządowe „Wspólnota” rankingu – Wydatki  inwestycyjne samorządów znalazło się również Miasto Krasnystaw. Z opublikowanych statystyk odnoszących się do lat 2014-2016 wynika, że Krasnystaw uplasował się na 43 pozycji wśród 267 miast powiatowych w Polsce. Średnie wydatki inwestycyjne w naszym mieście w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 706,02 zł, przy średniej wojewódzkiej 302,84 zł.

Jest to ogromny sukces, tym bardziej że w porównaniu do ostatniego rankingu pozycja Krasnegostawu wzrosła o 10 miejsc.

Kalendarz

Galeria