DZIEŃ PRAW RODZINY

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił DZIEŃ PRAW RODZINY obchodzony 22 października każdego roku.

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny wystosował apel do władz państwowych, w tym rządowych i samorządowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także do wszystkich instytucji i osób zajmujących się problematyką rodziny oraz do wszystkich osób dobrej woli o propagowanie i promocję praw rodziny we wspólnotach lokalnych i regionalnych.

Tworzenie i respektowanie praw należnych rodzinie, likwidowanie zagrożeń oraz wspieranie pozytywnych zjawisk winno być przedmiotem naszej troski oraz wspierania rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny, wydaną w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Karta znajduje się na stronie internetowej akcji pod adresem:

www.prawarodziny.pl/o-nas
Kalendarz

Galeria