Wybierz najlepszą inicjatywę w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Kolejny rok z rzędu przedstawiamy listę propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Krasnegostawu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw. Głosowanie nad nimi rozpocznie się 18 września i potrwa do 20 października 2017 r. Głos oddać może każdy mieszkaniec Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze. Zadania wyłonione w toku głosowania zrealizowane zostaną przez Miasto w 2018r.


Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego.

Głosowanie odbędzie się poprzez dostarczenie wypełnionej i popisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w sali obsługi nr 1 (parter) Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Krasnystaw

Plac 3 maja 29

22-300 Krasnystaw

z dopiskiem na  kopercie „Budżet Obywatelski 2018 – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu karty do Urzędu.

Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać jeden głos na 1 (jedno) zadanie. W przypadku oddania przez jedna osobę więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne.

Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów.

 Lista zadań

Karta do głosowania
Kalendarz

Galeria