ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MÓJ PIĘKNY BALKON, POSESJA”

15 września w sali sejmikowej Urzędu Miasta podczas XXIX Sesji Rady Miasta Krasnystaw odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Mój piękny balkon, posesja”. Odbywający się od kilku lat konkurs stale cieszy się powodzeniem mieszkańców Krasnegostawu. W tym roku zgłoszono 10 obiektów: 2 w kategorii „posesja”, 8 w kategorii „balkon” oraz 3 w kategorii „ogródek przy bloku”.


Weryfikacji wniosków i oceny obiektów dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Pocińska-Bartnik (Przewodnicząca) – Radna Miasta Krasnystaw, Krystyna Oleśniewicz – Radna Miasta Krasnystaw, Ewa Kwiecień – Radna Miasta Krasnystaw, Magdalena Orkiszewska – pracownik Urzędu Miasta Krasnystaw, Kinga Knieć – pracownik Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Monika Sawicka – pracownik Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Laureatami w kategorii „balkon” zostali:

I miejsce – Pani Małgorzata Wiater

II miejsce – Pani Anna Leszczyńska

III miejsce – Pani  Teresa Kokotowska

W kategorii „posesja” przyznano dwa równorzędne wyróżnienia, otrzymali je:

Pani Anna Policha

Pan Robert Niećko

Wyróżnienie w kategorii „ogródek przy bloku” otrzymał pan Jan Paradowski.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominek w postaci lawendy ogrodowej, a laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy wręczyli Burmistrz Hanna Mazurkiewicz i Przewodniczący Rady Miasta Janusz Rzepka.  Wystawę zdjęć nagrodzonych balkonów i posesji można podziwiać w holu Urzędu Miasta.

 
Kalendarz

Galeria