Środki na remont sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

W miesiącu sierpniu Miasto Krasnystaw zawarło z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa ta finalizuje proces ubiegania się o środki na realizację  projektu „Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie”.

Zadanie obejmuje remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie upamiętniającej poległych w roku 1920 i 1939 żołnierzy Wojska Polskiego – Obrońców Ziemi Krasnostawskiej. Projekt prac budowlanych zakłada odtworzenie mogił w formie zbliżonej do obecnie istniejącej, odnowienie krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater, układu komunikacyjnego oraz rozwinięcie koncepcji o ogrodzenie wydzielające kwaterę wojenną z całości cmentarza rzymskokatolickiego, a także wykonanie tablicy informacyjnej oraz nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. W najbliższych tygodniach rozpoczną się wspomniane prace budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na grudzień br.

Wartość zadania szacowana jest na 313 465,42 zł z czego 200 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 113 465,42 zł to wkład własny Miasta.
Kalendarz

Galeria