Ogłoszenie dla NGO

Burmistrz Krasnegostawu w ramach konsultacji z NGO zaprasza organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. 2016, poz. 239 z późn zm.) z terenu miasta oraz działające na rzecz mieszkańców Krasnegostawu, do składania wniosków deklarujących wspólną realizację zadań publicznych w roku 2018 r.

Zgłoszone wnioski posłużą do opracowania projektu budżetu Miasta Krasnystaw na 2018 rok, będą też przedmiotem opracowania i konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych miasta na rok 2018.

Wnioski (druk w załączeniu) należy składać w terminie do 18 września 2017 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców, bądź elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

WNIOSEK DEKLARUJĄCY WSPÓŁPRACĘ W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA KRASNYSTAW W ROKU 2018 PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄKalendarz

Galeria