Uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorom przedszkoli

W dniu 29 sierpnia odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Krasnegostawu powierzyła stanowiska dotychczasowym dyrektorom przedszkoli miejskich na kolejna, 5-letnią kadencję tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Kalendarz

Galeria