XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)    zmieniająca Uchwałę Nr III/3/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;
d)    w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku;
9. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 


/-/  Janusz RzepkaKalendarz

Galeria