Milion złotych dla Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie opublikował listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16.

Z satysfakcją informujemy, że wśród dofinansowanych projektów, znalazł się projekt złożony przez Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie i Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej w Chełmie, całkowita wartość projektu – 1.025.436, 17 zł. kwota wnioskowanego dofinansowania 973.852,17 zł.

Wyniki na stronie: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-962-lista_projektow_ktore_spelnily_kryteria.html

 
Kalendarz

Galeria