XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 28 czerwca odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Celem posiedzenia był wybór nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Radni dokonali wyboru poprzez tajne głosowanie, a następnie podjęli stosowne uchwały. Przewodniczącym Rady Miasta Krasnystaw został Janusz Rzepka, natomiast Wiceprzewodniczącą – Krystyna Oleśniewicz.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski radni przystąpili do zgłaszania zapytań. Stanisław Dębski pytał o szczegóły związane z planem utworzenia suchego polderu. Z kolei Andrzej Dulniak zgłosił problem niewystarczającego oznakowania i informowania mieszkańców o dostępnych toaletach miejskich. Na pytania odpowiadał Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk.

Na tym posiedzenie zakończono.

Kalendarz

Galeria