10-lecie Czasopisma Artystycznego „Nestor”

20 czerwca w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji 10-lecia „Nestora” połączona z promocją 40. jubileuszowego wydania czasopisma. Uroczystość otworzył dyrektor KDK Damian Kozyrski, witając licznie zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał redaktor naczelny „Nestora” Andrzej Misiura, który przedstawił historię powstawania czasopisma, dziękując wszystkim autorom, współpracownikom oraz sponsorom wydawnictwa.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wystąpił kierownik Oddziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Andrzej Leńczuk, który wręczył odznaczenia i podziękowania członkom zespołu redakcyjnego „Nestora”: Andrzejowi Misiurze, Tadeuszowi Kicińskiemu i Wiesławowi Krajewskiemu.

Następnie w imieniu poseł na Sejm RP Teresy Hałas adres okolicznościowy odczytał Mirosław Księżuk, a podziękowania i gratulacje w imieniu władz samorządowych złożyła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz. Członkowie redakcji „Nestora” wręczyli dyplomy uznania autorom i mecenasom czasopisma.

W drugiej części uroczystości wystąpiła młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie, po czym odbył się wernisaż wystawy malarstwa ks. Tadeusza Stasiaka.

Na zakończenie, na wszystkich uczestników imprezy czekała słodka niespodzianka – tort okolicznościowy ufundowany przez Urząd Miasta.
Kalendarz

Galeria