Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

W dniu 8 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Radosław Rysak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

- Zadanie III ul. Stokowa (ulice: Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby, Łukasińskiego) w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" nr POIS.02.03.00-00-0011/16 w ramach działania 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość ofertowa Zadania III stanowi 4.041.000.0 PLN netto. Planowany termin rozpoczęcia robót nastąpi w miesiącach lipiec /sierpień 2017r.

 
Kalendarz

Galeria