Jubileusz 15lecia PALETY

25 maja w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie miał miejsce wernisaż malarstwa członków Stowarzyszenia Twórców Kultury „Paleta”. Okazją był jubileusz 15. rocznicy powstania krasnostawskiej grupy artystów. Uroczystość była doskonałą okazją do przypomnienia piętnastoletniej historii grupy, jej początków oraz ludzi, którzy w tym czasie należeli do Stowarzyszenia.

Grupa dorobiła się już szeregu wystaw, zarówno prezentujących indywidualne prace większości swych artystów jak i ekspozycje zbiorowe. Obrazy „Palety” wystawiane były zarówno w kraju, jak i na świecie, zdobią ściany w wielu domach. Twórczość lokalnej grupy została zauważona i doceniona, na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego uhonorował „Paletę” nagrodą rzeczową, życzenia składali również Marek Nowosadzki przewodniczący Rady Powiatu, Edward Kawęcki przewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kowalczyk zastępca burmistrza Krasnegostawu członkowie grup plastycznych z Chełma, Łęcznej, Rejowca oraz liczne grono przyjaciół. Oprawę artystyczną uświetniła mini recitalem Alicja Kawęcka. Z okazji jubileuszu „Paleta” wydała folder prezentujący swych członków i ich twórczość oraz serię pocztówek z grafikami, będącą pokłosiem plenerowych warsztatów graficznych (marzec-kwiecień 2017 r.)

Grupę obecnie tworzą: Alicja Cimek, Antonina Dudkiewicz, Teresa Stasiak, Małgorzata Antoniak, Barbara Mazurek, Krystyna Mojska, Jadwiga Sałaga, Justyna Ślusarczyk, Anna Gawłowska-Tkaczyk, Lidia Pasierbska, Sławomir Tkaczyk, Edyta Zdun-Fornalska, Maria Płużańska, Janina Młynek, Agnieszka Kopeć, Andrzej Orzechowski, Ewa Sokołowska, Andrzej Kostrzanowski, Grażyna Majchrowicz i Bronisława Żuk.

Ekspozycję można oglądać do 23 czerwca 2017 r. w Galerii MBP w Krasnymstawie.
Kalendarz

Galeria