XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III

22 maja 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów z klas I-III. Od pierwszej edycji patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Krasnegostawu, który jednocześnie jest fundatorem nagród.

Głównym przesłaniem konkursu recytatorskiego dla klas I-III jest propagowanie twórczości literackiej polskich poetów piszących dla dzieci oraz rozwijanie zainteresowań poetyckich i recytatorskich wśród najmłodszych.

W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem ,,Mój Ekoświat”. Po wysłuchaniu 27 recytatorów z poszczególnych szkół,  jury w składzie: pani Ewa Adamczuk, pani Agnieszka Nawrocka oraz pani Justyna Pawlas biorąc pod uwagę interpretację utworu, poprawność i ekspresję prezentacji oraz ogólne wrażenie artystyczne wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii klas pierwszych:

I msc – Sandra Jeleń SP nr 1- opiekun – Renata Suryś

II msc – Martyna Włoch SP nr 1 - opiekun – Renata Suryś

III msc –Natalia Piech SP nr 4- opiekun -  Jolanta Wołos

Wyróżnienie otrzymał Klaudia Śpiewak z SP nr 1 – opiekun – Katarzyna Wyszyńska

W kategorii klas drugich:

I msc – Emilia Czaban SP nr 1- opiekun – Joanna Budzyńska

II msc – Katarzyna Jakubiak SP nr - 5 - opiekun – Ewa Matysiak

III msc –Filip Czarnecki SP nr 4 - opiekun – Maria Liskiewicz

Wyróżnienie Julia Kociuba z SP nr 5 - opiekun – Ew Matysiak  

W kategorii klas trzecich:

I msc – Piotr Waryszak SP nr 5- opiekun – Jolanta Kuc

II msc – Marcelina Kliszcz nr 4 - opiekun – Renata Kwiecień

III msc – Karolina Wójtowicz SP nr 4-  opiekun – Barbara Chlebuś

Wyróżnienie otrzymała Martyna Liśkiewicz z SP nr 1 – opiekun -  Dorota Mojska-Bąk  

Laureaci z rąk  Burmistrza Miasta pani Hanny Mazurkiewicz, Przewodniczącego Rady Miasta pana Edwarda Kawęckiego  oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 pani Justyny Haładyj otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Imprezę przygotowały i prowadziły nauczycielki Zespołu Szkół nr 5 Marzena Krzysztofiak     Joanna Wojtaszek.

Marzena Krzysztofiak
Kalendarz

Galeria