Dotacja na utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim

W dniu 18 maja 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, reprezentowanym przez Albina Mazurka- Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie a Miastem Krasnystaw w imieniu którego wystąpiły Burmistrz Hanna Mazurkiewicz oraz Skarbnik Patrycja Zdybel zawarto umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc”. Szacowana wartość inwestycji to 168 830,83 zł z czego 78 008,50 zł będzie pochodziło z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.

Dzięki tym środkom w nieużytkowanej od lat części budynku żłobka zostanie przeprowadzony gruntowny remont, którego zakres obejmie prace budowlane niezbędne do przystosowania dla dzieci sali zabaw, sypialni, jadalni, łazienki i innych pomieszczeń z których korzystać będą dzieci oraz personel żłobka. Zostanie także zakupione odpowiednie wyposażenie sal oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych. Planowana jest także wymiana mebli kuchennych oraz zakup sprzętów AGD. Z pozyskanej z budżetu państwa dotacji celowej zostanie także dofinansowane wynagrodzenie opiekunki dziecięcej zatrudnionej do prowadzenia nowej grupy.


Remont zostanie zakończony w sierpniu, a od września br. Żłobek Miejski w Krasnymstawie przyjmie pod swoją opiekę dodatkowych 15 dzieci.

To nie jedyna inwestycja planowana na ten rok w budynku żłobka. Ze środków własnych Miasta zostanie sfinansowana przebudowa klatek schodowych w celu przystosowania ich do przepisów przeciwpożarowych. Klatki schodowe w budynku żłobka zostaną zabezpieczone przed zadymianiem, a drogi ewakuacyjne wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. Wszystko po to, aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom Krasnegostawu maksymalny poziom bezpieczeństwa.


 

 
Kalendarz

Galeria